.:Aşık, gönül yolundadır, akıl yolunda değildir.

...Divan-ı Kebir'den


 

Düşüncelerden kendini kurtar; aklı fikri at gitsin! Diyen Mevlâna;

Sakî; o büyük şarap kadehini sun!

Yapılması gereken bir iş, bir sevgi işi var ya,

onu düşün; başka düşüncelerden kendini kurtar, aklını fikrini at gitsin!

Çünkü, akıl fikir durağında tamamıyla korku vardır, endişe vardır,

tehlike vardır, titreyiş vardır; rahat, huzur, mutluluk hep akılsızlıktadır!

Şu hadîs-i şerîf, bu konunun anlaşılmasında bize yardımcı olabilir:

"Cennet ehlinin çoğu, ebleh, yani akılsız kişilerdir."

Cenab-ı Hakk, aklını yoranları, felsefî düşüncelere varanları sevmiyor,

safiyetle candan inananları seviyor.

Sevgi yolunda kılı kırk yararcasına düşünmek, aşığı yoldan alıkor.

Aşık, gönül yolundadır, akıl yolunda değildir.

Pervane düşünseydi, kendini ateşe atıp yakmazdı.

"Ben, onu bunu bilmem; ben, aşk kadehi ile mest olmuşum!"

diyen Erasmus,

Akılsızlığa Medhiye adlı kitabında, aynı konuyu ele almıştır.


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !