.:Meryem'in açık alnı


Meryem, matemati
ğin ve sayıların çıktığı yerde.

Her sayı Meryem'den fazla.

Matematiğin göremeyeceği kadar hiçliğe itilmiş bir kadın.

Suçlanmış. Sıfır kuyusunun içinde.

Bir kadına atılabilecek en ağır suçun zannı altında..

Ama onun beraat dilekçesini Rabbidir yazan tüm kainata!

Meryem tek tabanca.

Kendisi zaten hem yetim hem öksüz.

Ayr
ıca.

Babas
ız bir çocuğun hem anası hem de babası olma yolunda.

Yazg
ısı peryot cetvelinde demirden bile ağır bir kadın.

İ
nsan. Kadın insan.

Meryem h
ırkasız. Meryem taraksız.

Ne sırtını sıvazlayan oldu, ne saçını ören, hem yetim hem öksüz...

Ah üzülme yine de.

R
ızkı Allah'tan gelir her yetim gibi Meryem'in de.

Allah varsa ne gam! Trajedi yok.

Trajik olan Allahsızlığımız.

Kalabalıklar, güçler, tutku, arzu ve mülkler içindeki ıssızlığımız...

Meryem mukarrebtir. Yak
ınıdır Rabbinin.

Elinde Allah'ın kartını tutar.

Onun imzas
ıyla açılmayacak kapı elbette yok.

Tüm kapılar cümle kilitlerini çözer o mukarrebin karşısında.

Meryem'in açık alnı kapısızdır.

 

Siret-i Meryem ~ Sibel Eraslan


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !