.:O dilediğine sayısız rızıklar verir!


Bir gün, yine haz
ırlıkları Mihrap'a getirdiğinde Hz. Zekeriyya,


duaya durmu
ş olan Meryem'in yanında, üzeri bezle örtülmüş,

taze ve
şimdiye kadar görmediği farklı yiyeceklere rastlayınca, dayanamayıp sordu.

Bu güzel yiyecekleri kendisi getirmemişti, halkın Mescide sunduğu veya Meryem'e

hediye edilmek üzere getirece
ği hediyelere de benzemiyordu bu yiyecekler.

Zira kıtlık ve kuraklıktan ötürü çogu kez ya birkaç

zeytin veya kuru ekmekten çok yiyecek getirmez olmu
şlardı Meryem'e...

"Ey Meryem, bu yiyecekler sana nereden geliyor?"

(Al-i Imran, 37) diye sormadan edemedi Hz. Zekeriyya.

Meryem, meleksi bir tebessümle Hz. Zekeriyya'ya dönerek:

"Bu, Allah tarafındandır, Allah dilediğine sayısız rızıklar verir."

(Al-i Imran, 37) diyerek yiyeceklerin üzerini açtı,

ikram etti pederi gibi bildi
ği Zekeriyya peygambere.

Hz. Zekeriyya hayrete düştü, yazın ortasında olmalarına rağmen,

k
ışın çıkan meyvelerden vardı sepetlerin içinde, hatta bazılarının

ad
ını bile bilmiyordu, hoş kokulu, parlak güzel hediyelerdi hepsi de.

Ve Meryem o gencecek haliyle ya
şlı bir peygamber olan Zekeriyya'ya,

ne de büyük ibret vermi
şti böyle?


Ne demi
şti koca peygambere?

"Allah dilediğine sayısız rızıklar verir!"


Evet, hakl
ıydı Meryem.

Allah'tan istemeliydi,

O hazineleri daralmayan ve tükenmeyen Hadi de
ğil miydi?


Ne güzel ne hikmetli bir evlatt
ı Meryem...Siret-i Meryem

"C e n n e t K a d ı n l a r ı n S u l t a n ı"

Sibel EraslanYorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !